ข่าวประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดให้มีห้องเรียนกีฬา โดยมอบ สพฐ. ดำเนินโครงการห้องเรียนกีฬา
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬา
ได้รับการพัฒนา จึงรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน
ตั้งแต่วันที่  8 - 31 สิงหาคม 2559  ผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ ด้วยตนเองที่โรงเรียน หรือ ทางไปรษณีย์

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนในสังกัด ตอบแบบสอบถามออนไลน์  ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2559
คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ

อ่านเพิ่มเติม...

การเสนอขอเปิดห้องเรียนพิเศษทั่วไปในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

อ่านเพิ่มเติม...

เรื่อง การขอรับการประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program /Mini English Program) ปีการศึกษา 2560

อ่านเพิ่มเติม...

การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงแหน่งครูผู้ช่วย

อ่านเพิ่มเติม...

สพม.4 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ 2559 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัด สพม.4

อ่านเพิ่มเติม...

สพม.4 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานกิจการลูกเสือ สพม.4

อ่านเพิ่มเติม...

** การใช้ SmartPhone / Tablet / อุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก อ่านข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.4 ระบบจะปรับเป็นโหมดการอ่านโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบรับกับการแสดงผลของหน้าจอประเภทต่างๆ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร 02-5933530-1 Fax 02-5933531