เข้าสู่ระบบ

โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี

 

14 8 2562 baner yui14 8 2562 banerplasstice2
ITAbanner1 2
ITAbanner2
3ban2ban1bann4ban

อ่านทั้งหมด

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

24-08-2562 Hits:6 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ โครงการประชุมพัฒนาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว โดยมี นายเชาวลิตร บัวสาร ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี เป็นพิธีกรดำเนินรายการ และ นางสาวแก้วตา ไพรงาม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงาน และมี นายเดชา ตรีพรหม และคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการสร้างความรักความสามัคคี ณ โรงแรมคุ้มพญาซอ รีสอร์ท...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็นป…

23-08-2562 Hits:4 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  เป็นประธานการประชุมเพื่อปรึกษาการจัดทำหลักสูตรและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว บ้านเรียนจินตออกแบบ - รอดบำรุง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>>ดูภาพกิจกรรม<<< 

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ร่วม…

22-08-2562 Hits:15 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  ร่วมประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มพื้นที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๒ โดยมี ผศ.ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กล่าวต้อนรับ และ ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 กล่าวรายงานการประชุม โดยมีท่าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานและบรรยายพิเศษ...

นายสำเริง ตาสว่าง รอง ผอ.สพม.๔…

22-08-2562 Hits:9 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสำเริง ตาสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔   เป็นประธานเปิดกิจกรรมสำหรับผู้บริหารด้านการศึกษา ภายใต้โครงการ Mind Education จัดโดยมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship – IYF) วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเยาวชนให้มีความเป็นผู้นำที่มีความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจต่อกระแสสังคม  เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสนใจ เสริมสร้างและพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ และเป็นการเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อต่างประเทศและการทำงานในองค์กรระดับนานาชาติ ผ่านโครงการอาสาสมัครต่างประเทศ  โดยมีบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม ณ...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

21-08-2562 Hits:6 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  เป็นประธานเปิดโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่พลานุกูลวิทยา เพื่อการพัฒนานักเรียนโรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา" โดยมี นางจีรวรรณ วงศ์เหลือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมหลวงปู่พล ธรรมปาโล โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา" >>>ดูภาพกิจกรรม<<< 

นายชนวรรชฏ์  พรหมประสาธน์ รอง …

21-08-2562 Hits:5 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ มอบหมายให้ นายชนวรรชฏ์  พรหมประสาธน์ รอง ผอ.สพม.๔ เป็นประธานประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๒ โครงการพระราชดำริ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

20-08-2562 Hits:7 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมวิทยากร/ผู้กำกับลูกเสือเพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี นายสำเริง ตาสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นวิทยากรการประชุม ณ ห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>>ดูภาพกิจกรรม<<< 

นายสำเริง ตาสว่าง รอง ผอ.สพม.๔…

19-08-2562 Hits:10 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. นายสำเริง ตาสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ตัวแทนของ ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกล่าวคำปฏิญาณตนในกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และแจ้งข่าวเหตุการณ์ทางการศึกษาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา และกล่าวต้อนรับข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ ห้องประชุมชาญ พวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>>ดูภาพกิจกรรม<<< 

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

16-08-2562 Hits:21 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  เป็นประธานเปิดการอบรมการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้ที่จะเป็นกรรมการสืบสวนและสอบสวน โดยมี นายเชาวลิตร  บัวสาร ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดีเป็นพิธีกร และมี นายสำเริงตาสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ กล่าวรายงานการอบรม โดยมี นายสุธนร์  สายสงวน เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต จากสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดปทุมธานี  และ ดร.สมร...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ร่วม…

16-08-2562 Hits:5 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  ร่วมสัมมนาโครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดปทุมธานี (กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเดรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่) จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเด้นซ์ จ.ปทุมธานี >>>ดูภาพกิจกรรม<<< 

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ร่วม…

16-08-2562 Hits:10 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม “เสวนาน้องพี่ชมรมผู้บริหารสระบุรี”และ “มุทิตากษิณาลัยผู้เกษียณอายุราชการ” มีผู้เกษียณ จำนวน 2 ท่านคือ นายเฉลียว ไตรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม และ นายมาโนช รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ณ ร้านอาหารครัวเรือนไทย จ.สระบุรี >>>ดูภาพกิจกรรม<<< 

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ตรวจ…

16-08-2562 Hits:10 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม โดยตรวจการก่อสร้างอาคารเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2561 ได้ชมการแสดงหุ่นยนต์ของนักเรียนที่ไปแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ ได้ชนะเลิศอันดับ 4 และรับฟังการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน โดยนายพิพัฒพล ธูปหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี >>>ดูภาพกิจกรรม<<< 

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ร่วม…

16-08-2562 Hits:7 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมงานสภากาแฟสระบุรี นำโดยนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและหัวหน้าส่วนราชการ การท่องเที่ยวสระบุรีเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟ ณ รีสอร์ทฮวงจุ้ย บ้านภูเขา จังหวัดสระบุรี >>>ดูภาพกิจกรรม<<< 

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ มอบห…

14-08-2562 Hits:12 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานและผู้เกี่ยวข้องประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๒ โครงการพระราชดำริ : ศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่องเด่นประเด็นสำคัญ ในหัวข้อ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ITA 2019)...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

13-08-2562 Hits:14 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้อ่านคล่อง เขียนคล่อง และใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ โดยมี นายชาลี วัฒนเขจร กล่าวรายงานการอบรม ณ หอประชุม โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี >>>ดูภาพกิจกรรม<<< 

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

13-08-2562 Hits:21 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมี นายพิทักษ์ ตุ้มมี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับและประกอบพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสเปิดป้ายศูนย์ฯ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี >>>ดูภาพกิจกรรม<<< 

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ร่วม…

12-08-2562 Hits:21 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในการนี้ ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ คณะก…

10-08-2562 Hits:23 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ คณะกรรมการอำนวยการกลางประจำสนามสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี >>>ดูภาพกิจกรรม<<<  

อ่านทั้งหมด

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม อำนวยค…

24-08-2562 Hits:3 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม อำนวย ความสะดวกสถานที่ในการจัดงาน “แรลลี่ท่องเที่ยว วิถีชุมชน ปทุมธานี” โดยมี นายจรุญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน 

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม รับการ…

23-08-2562 Hits:4 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม รับการประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สู่ความเป็นเลิศระดับ ScQA เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษา ที่ใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ผู้เรียนมีศักยภาพและความสามารถทัดเทียมกับผู้เรียนนานาประเทศด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม อำนวยค…

23-08-2562 Hits:8 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจําปี 2562 ประเภทกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด สนามโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม สรุปผลการแข่งขัน ดังนี้ - รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ทีมหญิง ชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม- ส่วนทีมชาย ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โดยทีมวอลเลย์บอลชายหาดหญิงได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคที่ จ.ลพบุรี ต่อไป

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จัดกิจ…

16-08-2562 Hits:27 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จัดพิธีถวายราชสดุดีแด่ พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันรายการต่าง ๆ ณ ลานอเนกประสงค์อาคารเรียน 3 โดยมี นายสมศักดิ์ สุมน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม เป็นประธานในพิธี

โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิ…

14-08-2562 Hits:22 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นางสาวพุทธชาติ กาวิไล และ นางสาวอภิญญา อัมพะเศวต ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ได้เข้าอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โดยมี ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

นักเรียนโรงเรียนพระพุทธบาท “พล…

14-08-2562 Hits:13 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” ได้เข้ารับทุนสงเคราะห์การศึกษาคณะสงฆ์อำเภอพระพุทธบาท ประจำปี 2562 ณ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 

โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิ…

14-08-2562 Hits:19 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะครูนักเรียน โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” ได้เข้าร่วมโครงการทำความสะอาดชุมชนสร้างสิ่งแวดล้อมในตำบล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. ณ เทศบาลตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี 

โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิ…

14-08-2562 Hits:7 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการจีรวรรณ วงศ์เหลือง. พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ. ลานธรรม ศิริพัฒนา โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยา” 

นายวรพันธ์ แก้วอุดม ผอ.รร.สวน…

14-08-2562 Hits:13 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ : นายวรพันธ์ แก้วอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการนี้ คณะผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต มอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่นในด้านต่าง ๆ และแม่ดีเด่นในแต่ละระดับชั้นเรียนเพื่อเป็นการเทิดพระคุณแม่ บรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติและซาบซึ้ง ณ โดมสวน ฯ รังสิต 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังส…

14-08-2562 Hits:8 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562 เศรษฐกิจพอเพียง : นายอำนาจ จันทร์พางาม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” ตามโครงการ ส.ก.ร.สร้างสรรค์สู่โลกอาชีพ ให้กับตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 42 คน ในการนี้ นางพรทิพย์ จิตต์ธรรม ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะครูและนักเรียน นำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ในการให้ความรู้ ฝึกทักษะทางการเกษตรที่หลากหลาย...

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค กิจกร…

14-08-2562 Hits:8 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ งานแนะแนว โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค และบริษัท มิลเลี่ยน ครีเอชั่น จำกัด ร่วมมือกับภาคเอกชน จัดกิจกรรมโครงการ "วัยรุ่นมีของ 2019 season 3" โดยมีกิจกรรมแนะแนวเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย เทคนิคการทำ Portfolio การเตรียมความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์ ณ อาคาร ๑๕ ปี เทพศิรินทร์ พุแค 

นร.เทพศิรินทร์ พุแค ได้รับรางว…

14-08-2562 Hits:6 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ 

โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย สระบ…

14-08-2562 Hits:8 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗-๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย สระบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Google form ในการสร้างแบบทดสอบและแบบสอบถามออนไลน์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย สระบุรี  

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบ…

09-08-2562 Hits:12 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ครูรารัตน์ นาดเขียว และครูถิรพร ศรอินทร์ เป็นตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเกมกีฬาทางปัญญา  ณ ศูนย์การค้าเซ็ฯทรัลพลาซ่า เวสต์เกต  และครูพิมพ์ชนก คำปัน และครูศศิมา มูลสภา และครูอารญา อินโต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 

โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุ…

09-08-2562 Hits:27 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการจีรวรรณ วงศ์เหลือง คณะครู โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา" ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรต่อต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 

นักเรียน โรงเรียนทีปังกรวิทยาพ…

09-08-2562 Hits:13 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการอัญชลี เกตุบำรุง มอบหมายงานให้นางสาวธนาพร ผ่องแผ้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ได้รับเหรียญทอง โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 

โรงเรียนธัญบุรี รับการประเมินค…

09-08-2562 Hits:23 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนธัญบุรี รับการประเมินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเสนอชื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต รางวัลระดับประเทศนายสมประสงค์ กลิ่นเจ็ก ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้รับการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนธัญบุรี 

นายชาลี วัฒนเขจร ผอ.โรงเรียนธั…

09-08-2562 Hits:33 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายชาลี วัฒนเขจร ผอ.โรงเรียนธัญบุรี ร่วมประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนธัญบุรี 

อ่านทั้งหมด

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหาร

06-11-2561 Hits:957 ประกาศสอบบรรจุและแต่งตั้ง รับย้าย กลุ่มอำนวยการ - avatar กลุ่มอำนวยการ

อ่านทั้งหมด

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ...

16-11-2561 Hits:316 ข่าวแจ้งจากโรงเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี - avatar โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

อ่านทั้งหมด
อ่านทั้งหมด