เข้าสู่ระบบ

โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี

 

IMG 3867

vtp1 cpt1

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายมาโนช  รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา...

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา2561 เทอม 2 ณ หอประชุมร่วมใจ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา2561 เทอม 2 ณ หอประชุมร่วมใจ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 นายมาโนช   รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียน...

สอบธรรมสนามหลวง 2561 ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

สอบธรรมสนามหลวง 2561 ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ...

การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562   >>รายละเอียดดังแนบ<<

05-03-2562 Hits:175 ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - avatar กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

อ่านทั้งหมด

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

26-03-2562 Hits:1 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๒6 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.30 น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม <<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็…

26-03-2562 Hits:1 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันอังคารที่ ๒6 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐9.30 น. ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม <<<

นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รอง ผ…

25-03-2562 Hits:2 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นตัวแทน ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกล่าวคำปฏิญาณตนในกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และแจ้งข่าวเหตุการณ์ทางการศึกษาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม <<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ตรวจ…

25-03-2562 Hits:1 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่รับสมัครสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยมี นางชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ (ผู้อำนวยการโรงเรียน) รองผู้อำนวยการ คณะครู ให้การต้อนรับและนำการตรวจเยี่ยมในจุดรับสมัครสอบ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี >>>...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ตรวจ…

25-03-2562 Hits:1 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่รับสมัครสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยมี รองผู้อำนวยการ คณะครู  เป็นตัวแทน นายพิทักษ์ ตุ้มมี (ผู้อำนวยการโรงเรียน) ให้การต้อนรับและนำการตรวจเยี่ยมในจุดรับสมัครสอบ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี >>>...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ตรวจ…

25-03-2562 Hits:1 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่รับสมัครสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยมี นายนฤนาท ผ่องศรีนวล (ผู้อำนวยการโรงเรียน) รองผู้อำนวยการ คณะครู ให้การต้อนรับและนำการตรวจเยี่ยมในจุดรับสมัครสอบ ณ โรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี >>> ดูภาพกิจกรรม <<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ตรวจ…

25-03-2562 Hits:5 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่รับสมัครสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยมี นายวีระพงศ์ ประดิษฐ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียน) รองผู้อำนวยการ คณะครู ให้การต้อนรับและนำการตรวจเยี่ยมในจุดรับสมัครสอบ ณ โรงเรียนสายปัญญา รังสิต  จังหวัดปทุมธานี >>> ดูภาพกิจกรรม...

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ตรวจ…

25-03-2562 Hits:3 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่รับสมัครสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยมี นายชาลี วัฒนเขจร (ผู้อำนวยการโรงเรียน) รองผู้อำนวยการ คณะครู ให้การต้อนรับและนำการตรวจเยี่ยมในจุดรับสมัครสอบ ณ โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี >>> ดูภาพกิจกรรม <<<

ดร.งามพิศ ลวากร ผอ.สพม.๔ ตรวจ…

25-03-2562 Hits:5 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่รับสมัครสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี เริงฤทธิ์  ผดุงพันธ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียน) รองผู้อำนวยการ คณะครู ประธานคณะกรรมการนักเรียน ให้การต้อนรับและนำการตรวจเยี่ยมในจุดรับสมัครสอบ ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี >>>...

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ นำบุ…

20-03-2562 Hits:24 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานนำบุคลากรในสังกัดร่วมรับชม Video Conference ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ กิจกรรมเด่น ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในหัวข้อ รัชกาลที่ ๙ ได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยสำหรับคอมพิวเตอร์/นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ไทยแลนด์ ๔.๐/โอกาสที่ทำให้เกิดความเท่าเทียมของทุกคน , เลขาธิการ...

นายสำเริง ตาสว่าง รอง ผอ.สพม.๔…

18-03-2562 Hits:12 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. นายสำเริง ตาสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นตัวแทน ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกล่าวคำปฏิญาณตนในกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และแจ้งข่าวเหตุการณ์ทางการศึกษาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพหิจกรรม <<<

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

15-03-2562 Hits:29 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานรับชมการประชุมทางไกล Video Conference ชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม<<<

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

14-03-2562 Hits:23 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานการประชุมการของบประมาณเพื่อเช่าที่ดิน (วัดร้าง) ของโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” จึงประชุมปรึกษาหารือกับโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” และ โรงเรียนธัญบุรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ สพม.๔ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาเช่าที่ดินให้เป็นไปตามระเบียบการขอเช่าที่ดินเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ >>> ดูภาพกิจกรรม...

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ นำบ…

13-03-2562 Hits:40 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานนำบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมรับชม Video Conference ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ กิจกรรมเด่น ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู, แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. กิจกรรมเด่นย่อยเรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน...

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ นำข้…

12-03-2562 Hits:32 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๑๒.๓๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เข้าอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ ๒/๖๑ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ในการอบรมครั้งนี้มีข้าราชการในท้องถิ่นของจังหวัดปทุมธานี และนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมอบรมกว่า ๑,๖๐๐ คน ณ หอประชุม...

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

09-03-2562 Hits:43 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (สัญจร) การประชุมได้มอบรางวัล MOE AWARDS ให้แก่โรงเรียนที่ได้รางวัล และบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ ณ ผึ้งหวานรีสอร์ท แควน้อย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี >>>...

ดร.งามพิศ  ลวากร ผอ.สพม.๔ เป็น…

04-03-2562 Hits:43 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน , สมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต , สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต , ชมรมครูเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง จัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ ๒๖...

นายสำเริง  ตาสว่าง รอง ผอ.สพม…

04-03-2562 Hits:32 ข่าวกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ

วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๑๕ น. นายสำเริง  ตาสว่าง (รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔) เป็นตัวแทน ดร.งามพิศ  ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  เป็นประธานนำข้าราชการและบุคลากรในสังกัดฯ กล่าวคำปฏิญาณตนในกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และเพื่อแจ้งข่าวเหตุการณ์ทางการศึกษาในรอบอาทิตย์ที่ผ่านมา และกล่าวต้อนรับ นายอาทิตย์ เงินมาก ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมชาญ...

อ่านทั้งหมด

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธ…

04-12-2561 Hits:159 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายมาโนช  รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา2561…

03-12-2561 Hits:185 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 นายมาโนช   รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ได้จัดกิจกรรมรวมพลคนรักลูก เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล อันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง เป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งโรงเรียนและผู้ปกครองจะได้มีโอกาส  เพิ่มความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งจะยังประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่

สอบธรรมสนามหลวง 2561 ณ โรงเรีย…

29-11-2561 Hits:208 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561  คณะสงฆ์อำเภอมวกเหล็กได้จัดสอบธรรมศึกษา โดยจัดสอบในวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรม พุทธ และวินัย ซึ่งโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาเป็นสนามสอบธรรมศึกษา มีนายมาโนช  รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาเป็นคณะกรรมการสอบธรรมสนามหลวง

นายภัทรพล สุลำนาจ ผู้อำนวยการโ…

27-11-2561 Hits:151 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม

มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที…

21-11-2561 Hits:165 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนบัวแก้วเกษร

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิการยน  2561  ธนาคารกรุงไทย มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนมหาลัย โครงการกรุงไทย สานฝันสู่บัณฑิต รุ่น 7-10 จำนวน 4 คน คนละ 50,000 บาท โดยมี นายสุชาติ  กรดงาม  เป็นประธานในพิธี และคณะครูนักเรียน โรงเรียนบัวแก้วเกษร  ร่วมในการมอบพิธีดังกล่าว  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาต่อมหาลัยและจะดำเนินการต่อในรุ่นต่อๆ ไป  ภาพกิจกรรม

การแข่งขันเซปักตะกร้อ สพฐ.เกมส…

20-11-2561 Hits:197 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ในวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยาได้เป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ ในการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 ประเภทเซปักตะกร้อ เพื่อคัดหาตัวแทนนักกีฬา รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย/หญิง และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย/หญิง เข้าแข่งขันในระดับภาค โดยมีนายมาโนช  รวยลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขัน

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามป…

13-11-2561 Hits:241 ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

      โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ได้เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังนี้เข้าร่วมการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

อ่านทั้งหมด

โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ...

16-11-2561 Hits:190 ข่าวแจ้งจากโรงเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี - avatar โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

อ่านทั้งหมด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ

06-11-2561 Hits:271 จัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มอำนวยการ - avatar กลุ่มอำนวยการ

อ่านทั้งหมด