>>> ดังเอกสารแนบ <<<

Attachments:
FileFile size
Download this file (O14การบริการหนังสือผ่านสิทธิ์.pdf)การบริการหนังสือผ่านสิทธิ์67 kB
Download this file (O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ.pdf)ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ88 kB
Download this file (O36รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2561.pdf)รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256110336 kB
Download this file (O42 คำสั่ง สพม.4 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร.pdf)คำสั่ง สพม.4 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร50 kB
Download this file (O42 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สพม.4.pdf)ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สพม.452 kB
Download this file (คู่มือการปฏิบัติงาน การประชุมภายใน สพม.๔.pdf)คู่มือการปฏิบัติงาน การประชุมภายใน สพม.๔362 kB
Download this file (คู่มือการปฏิบัติงาน งานประชาสัมพันธ์.pdf)คู่มือการปฏิบัติงาน งานประชาสัมพันธ์254 kB
Download this file (คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ.pdf)คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ2077 kB
Download this file (คู่มืองานอาคารสถานที่ สพม.4.pdf)คู่มือการปฏิบัติงาน งานอาคารสถานที่ 1169 kB
Download this file (คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานเขต สพม.4 .pdf)คู่มือปฏิบัติงานมาตรฐานเขต สพม.4217 kB
Download this file (คู่มือใช้ระบบ my office สำหรับ ผอ.ร.ร..pdf)คู่มือใช้ระบบ my office สำหรับ ผอ.ร.ร.681 kB
Download this file (คู่มือใช้ระบบ my office สำหรับธุรการ ร.ร..pdf)คู่มือใช้ระบบ my office สำหรับธุรการ ร.ร.662 kB
Download this file (คู่มือใช้ระบบ my office สำหรับเจ้าหน้าที่เฉพาะ.pdf)คู่มือใช้ระบบ my office สำหรับเจ้าหน้าที่เฉพาะ1594 kB
Download this file (คู่ใช้ระบบ my office สำหรับเจ้าหน้าที่ สพม.4.pdf)คู่มือใช้ระบบ my office สำหรับเจ้าหน้าที่ สพม.41240 kB
Download this file (รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ.pdf)รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ408 kB