>>> ดังเอกสารแนบ <<<

Attachments:
FileFile size
Download this file (คูมือปฏิบัติงาน ว 21.pdf)คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐาน ตาม ว 21/256011636 kB
Download this file (คู่มือ One Stop Service การขอทำบัตรประจำตัว จนท. ของรัฐ.pdf)คู่มือ One Stop Service การขอทำบัตรประจำตัว1260 kB
Download this file (คู่มือ การขอปรับวุฒิการศึกษาของข้าราชการครู.pdf)คู่มือการขอปรับวุฒิการศึกษาของข้าราชการ2498 kB
Download this file (คู่มือ การขอยกเว้นการาเกณฑ์ทหารในยามปกติ.pdf)คู่มือการขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารในยามปกติ688 kB
Download this file (คู่มือ การขอยืม ก.พ.7  ก.ค.ศ.16.pdf)คู่มือการขอยืม ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.16315 kB
Download this file (คู่มือ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์.pdf)คู่มือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์5939 kB
Download this file (คู่มือ การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผช. ผอ. สถานศึกษา.pdf)คู่มือการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา1663 kB
Download this file (คู่มือ การใช้งานระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง.pdf)คู่มือการใช้งานระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.1059 kB
Download this file (คู่มือการชวยราชการ.pdf)คู่มือการช่วยราชการ4941 kB
Download this file (คู่มืองานย้ายครู.pdf)คู่มืองานย้ายครู9681 kB
Download this file (คู่มืองานย้ายผู้บริหาร.pdf)คู่มืองานย้ายผู้บริหาร6983 kB
Download this file (คู่มือบันทึกข้อมูลตรวจสอบสิทธิระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล.pdf)คู่มือบันทึกข้อมูลตรวจสอบสิทธิระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ3174 kB
Download this file (คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล.pdf)คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล3009 kB
Download this file (คู่มือรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน.pdf)คู่มือรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน4854 kB
Download this file (คู่มือสอบคัดเลือกครูผู้และบุคลากรทางการศึกษากรณีพิเศษ.pdf)คู่มือสอบคัดเลือกครูผู้และบุคลากรทางการศึกษากรณีพิเศษ6155 kB
Download this file (คู่มือสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf)คู่มือสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครูและบุคลากรทางการศึกษา10687 kB
Download this file (คู่มือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม.pdf)คู่มือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม21613 kB
Download this file (หลักเกณฑ์เกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครู.pdf)คู่มือการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครู1509 kB