คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Attachments:
FileFile size
Download this file (1. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา98 kB
Download this file (10.คู่มือการปฏิบัติงานฝึกอบรมโครงการค่ายทั.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานฝึกอบรมโครงการค่ายทักษะชีวิต132 kB
Download this file (11.คู่มือปฏิบัติงานHome school.pdf)คู่มือปฏิบัติงาน Home school187 kB
Download this file (2. คู่มือและแผนปฏิบัติการดำเนินงาน ทุนเฉลิมราช.pdf)คู่มือและแผนปฏิบัติการดำเนินงาน ทุนเฉลิมราชกุมารี23997 kB
Download this file (3. ขั้นตอนการปฏิบัติงานพานักเรียไปนอกสถานศึกษาและพักค้างคืน.pdf)ขั้นตอนการปฏิบัติงานพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาและพักค้างคืน83 kB
Download this file (4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการ สส..pdf)ขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการ สส.48 kB
Download this file (5. ขั้นตอน-คู่มือการปฏิบัติงานแต่ละเรื่อง.pdf)ขั้นตอน-คู่มือการปฏิบัติงานแต่ละเรื่อง84 kB
Download this file (7. คู่มือการปฏิบัติงาน การดำเนินการสอบแข่งข.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินการสอบแข่งขัน3226 kB
Download this file (8.คู่มือการปฏิบัติงานการคัดเลือกเด็กและเย.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานการคัดเลือกเด็กและเยาวชน101 kB
Download this file (9.คู่มือการปฏิบัติงานการคัดเลือกรางวัล MOE AWARDS.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานการคัดเลือกรางวัล MOE AWARDS107 kB
Download this file (MOU กลุ่มส่งเสริมฯ.pdf)บันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ TCAS282 kB
Download this file (คู่มือปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา.pdf)คู่มือปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา27843 kB
Download this file (มาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับติดตามการรับนักเรียน ปี 2562.pdf)มาตรการป้องกัน ป้องปราม กำกับติดตามการรับนักเรียน ปี 2562562 kB