บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W1

นายสุรพล สุวรรณแสง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 86908 4190

0 2593 3530 ต่อ 409

W5

นางสาววิสาขา เบ้าทอง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 65849 8126

0 2593 3530 ต่อ 409

w6

นายอาทิตย์ เงินมาก

   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

0 81448 5850 

0 2593 3530 ต่อ 409

w7

นางสาววีรวรรณ ทรงต่อศรีสกุล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 86547 4414

0 2593 3530 ต่อ 409

 W3 

นางสาวลำภู สัพโส

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0 89812 7645

0 2593 3530 ต่อ 409

 W4

นางสาวดลนภัส  ประดับนิล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

E-mail:puy.dolnapas@gmail.com

0 90946 4932

0 2593 3530 ต่อ 409

 

 W2

 นางสาวศิริลักษ์  อะยังกุล

นักจิตวิทยาโรงเรียน

0 88764 4115

0 2593 3530 ต่อ 409

 

 

กิจกรรมของกลุ่มส่งเสริม

คู่มือปฎิบัติงานรายบุคคล

คู่มือการปฎิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Attachments:
FileFile size
Download this file (กฎกระทรวงปี2546.pdf)กฎกระทรวงปี2546.pdf44 kB
Download this file (คู่มือการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สำหรับสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา_paper.pdf)คู่มือการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สำหรับสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา_paper.pdf38234 kB
Download this file (คู่มือการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิของบุคคล.pdf)คู่มือการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิของบุคคล.pdf20116 kB
Download this file (คู่มือการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน.pdf)คู่มือการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน.pdf20556 kB
Download this file (คู่มือการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพ.pdf)คู่มือการจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพ.pdf9503 kB
Download this file (คู่มือการจัดตั้งศูนย์การเรียนของสถานประกอบการ.pdf)คู่มือการจัดตั้งศูนย์การเรียนของสถานประกอบการ.pdf630 kB
Download this file (คู่มือการดำเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.pdf)คู่มือการดำเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.pdf1622 kB
Download this file (คู่มือการประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน.pdf)คู่มือการประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน.pdf1174 kB
Download this file (คู่มือการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สพฐ..pdf)คู่มือการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สพฐ..pdf9170 kB
Download this file (คู่มือการใช้งานระบบเทียนกำลังพล.pdf)คู่มือการใช้งานระบบเทียนกำลังพล.pdf1388 kB
Download this file (คู่มือคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้.pdf)คู่มือคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้.pdf706 kB
Download this file (คู่มือคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแล.pdf)คู่มือคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแล.pdf1326 kB
Download this file (คู่มือบ้านเรียน HOMESCHOOL.pdf)คู่มือบ้านเรียน HOMESCHOOL.pdf4792 kB
Download this file (คู่มือประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา.pdf)คู่มือประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา.pdf1462 kB
Download this file (คู่มือสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.pdf)คู่มือสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.pdf686 kB
Download this file (คู่มือและแนวปฏิบัตินักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี.pdf)คู่มือและแนวปฏิบัตินักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี.pdf638 kB
Download this file (พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551.pdf)พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551.pdf179 kB
Download this file (ระเบียบพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 2562.PDF)ระเบียบพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 2562.PDF299 kB