ประชาสัมพันธ์คลิป VDO การแปรอักษรเราทำความดีด้วยหัวใจ และการแสดงประกอบท่าทางเพลงจิตอาสา
โดย ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค

การแปรอักษรเราทำความดีด้วยหัวใจ
https://www.youtube.com/watch?v=QXZ9Nbwk1BY

textshow

 

การแสดงประกอบท่าทางเพลงจิตอาสา
https://www.youtube.com/watch?v=Ldvr_0jOlLE

dancewithmusic

 

เบื้องหลัง
https://www.youtube.com/watch?v=dnHpcm_6LgM

behindthescene