ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการประจำปีงบประมาณ 2562