แผนการจัดซื้อจัดจ้างรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ประจำปีงบประมาณ 2562